Naše společnost Hirschler Glas Kft., představující význačný segment v domácím automobilovém průmyslu, se zabývá výrobou. Náš podnik je od jeho založení až po dnešní dny v rodinném vlastnictví. Duší naší činnosti je rodinné řemeslo, sklářský průmysl, jehož praktiky se u nás „dědí“ z generace na generaci.

Od roku 1899 se naše firma zabývá zpracováním skla a zrcadel. Od roku 1970 vyrábíme výhradně zpětná zrcátka, především k užitkovým vozidlům, pracovním strojům, motorkám a v menší míře k osobním motorovým vozidlům. Vedle výroby zrcadel jsou stále častěji vyhledávanými výrobky hotová zpětná zrcátka s krytem vyráběným vstřikovaným litím. Průběžně pracujeme na tom, abychom výrobu učinili účinnější a ekologičtější, přitom stále rozšiřujeme paletu výrobků, partnerskou síť a naše trhy.

Většinu výrobků uspokujících nároky primárních i sekundárních trhů, vyvážíme na evropské trhy. Našimi význačnými zákazníky jsou přední domácí i mezinárodní účastníci trhu v oblasti výroby vozidel, hlavně britské, italské, belgické, švédské, německé, holandské a maďarské společnosti, které u nás – podobně jako naši potenciální noví obchodní partneři – pravidelně konají zákaznický audit. Již více než dvacet let úspěšně probíhá strategická spolupráce se sklárnou Guardian v Orosháze, kde se vyrábí plošné sklo, sloužící jako základní surovina k výrobě zrcadel. Průběžně rozšiřujeme okruh našich zákazníků; významnou nedávnou událostí je skutečnost, že jsme u jedné z největších společností na světě, zabývající se montáží zpětných zrcátek, provádějící výrobní činnost i v Maďarsku a dodávající výrobky mezinárodním i domácím výrobcům vozidel, získali status opravňující k zasílání vzorků.
Naše společnost disponuje certifikáty dle normy MSZ EN ISO 9001:2009 a dle speciální normy automobilového průmyslu MSZ ISO/TS 16949:2010, které jsou každým rokem ověřovány dozorovým auditem.

Jak pracujeme:
Náš rodinný podnik, Hirschler Glas Kft., je v Maďarsku jediný, který kromě výroby plošného skla, sloužícího jako základní materiál k výrobě zrcadel, provádí veškeré pracovní postupy, nutné k výrobě zpětných zrcátek, samostatně ve vlastních provozovnách. Jedním ze základních pilířů naší práce je skutečnost, že používáme zařízení založená na nejmodernějších technologiích. Požadavky na kvalitu vztahující se na výrobu součástek, úzké toleranční meze a individuální parametry vyžadují použití precizních strojů na řezání skla – k tomu používáme robotovou technologii a CNC ovládání.
Zpracování plošného skla začíná v naší provozovně ohýbáním ve vlastní peci. Ohnuté tabule skla postříbříme pomocí technologie katodového rozprašování. Pro tento pracovní úsek jsme vyvinuli nové zařízení, které bude účinnější než dřívější, nižší energetické spotřeby a produktivnější, jehož uvedením do provozu můžeme získat nové obchodní možnosti.

Technický rozvoj, jehož cílem je držet udržitelným způsobem krok s technologickými požadavky doby, probíhá ve znamení ochrany životního prostředí, šetření energií a obnovitelnosti. Hirschler Glas recykluje sklo a střepy zrcadel, kovový a plastový odpad. Ke změkčení vody používáme patrony s měniči iontů na bázi syntetických pryskyřic, k jejichž regeneraci není zapotřebí hydroxid sodný ani chlorovodík; tím předejdeme i chemickým úrazům. Následujícím krokem, kterým dále snižujeme zatížení životního prostředí souvisejí s naší činností, bude výměna barvy na zrcadla na bázi derivátů uhlovodíku na barvu na vodní bázi, která je přátelská k životnímu prostředí.

Inovaci často nejlépe pomáhá tradice a zkušenost. Jelikož u nás používané technologie a řešení nejsou standardní, velkou pozornost věnujeme tomu, abychom si udrželi zkušené odborníky. Pravidelně se účastníme inovačních projektů a soutěží. Naše poslední inovace, rozvojová spolupráce se sklárnou Guardian v Orosháze, je sklo s antireflektivní úpravou, jehož prostřednictvím lze podstatnou měrou snížit, ve srovnání s tradičním sklem, energetickou náročnost jakéhokoliv osvětlovacího zařízení – čímž je možné dosáhnout podstatné úspory energie při osvětlení průmyslových objektů a v oblasti veřejného osvětlení.

Judit Hirschlerová
Judit Hirschlerová, výkonná ředitelka